Datenschutzerklaerung

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Fruitkwekerij & Camping Oranjehof aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Fruitkwekerij & Camping Oranjehof is statutair gevestigd te Dirksland aan de 2e Stoofweg 2 (3247 KA) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23089140. Fruitkwekerij & Camping Oranjehof is per e-mail te bereiken via info@oranjehof.nl en telefonisch via 0187-601977

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Ook wordt aangegeven welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Informatie over de gegevensverwerking

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres. Informatie die is verzonden via het contactformulier van deze website, zal alleen worden gebruikt voor onze dienstverlening. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet aan derden verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel diensten en producten beschikbaar te kunnen stellen. Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor communicatie met u en de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Aan de verwerking van persoonsgegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

  • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Fruitkwekerij & Camping Oranjehof rusten.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, maar dat kan tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van onze website niet meer werken of niet goed meer werken.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet door ons worden beheerd en/of ons eigendom zijn. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Fruitkwekerij & Camping Oranjehof is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u aan bij een bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om de website te verbeteren. Er worden geen persoonlijke en/of marketing gegevens van u geregistreerd of bewaard.

Facebook

Op de website is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook. Leest u de privacyverklaring van Facebook om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Fruitkwekerij & Camping Oranjehof is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door ons zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van ons verzorgt. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@oranjehof.nl of telefonisch via 0187-601977. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08-02-2022